Corporate Asian Pacific Headquarter

10 Floor One Lujiazui Building
No.68 Yincheng Zhong Road
Shanghai 200120, China
Telephone: +0086-21-61060606
Fax: +0086-21-61060300
www.ptc.com

Directions to PTC Asian Pacific headquarters in Shanghai, China