Skip navigation links
Thingworx Platform API
8.5.0
com.thingworx.relationships

Enum RelationshipTypes.ThingworxRelationshipTypes