Installation and Setup > Vuforia Studio
  
Vuforia Studio
Download Vuforia Studio from the Vuforia Studio eSupport page.
Install Vuforia Studio on Windows
Install on Mac
Install Vuforia Studio in Closed Network Environments